Skip to Content
Author's profile photo George Kamtsioras

Η Επόμενη Γενιά του Επιχειρησιακού Λογισμικού από την SAP

Η SAP Παρουσιάζει την Επόμενη Γενιά του Επιχειρησιακού Λογισμικού με ένα νέο Business Suite, το SAP S/4HANA. Βασικός στόχος του είναι να βοηθήσει τους Πελάτες της να τρέχουν απλά. Σε μια εποχή που οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο πρέπει να εισέλθουν σε νέες αγορές και να συνεργαστούν με τους πελάτες τους μέσω πολλαπλών καναλιών, χρειάζονται μια καινοτόμα πλατφόρμα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων ικανή να στηρίξει  την  νάπτυξη τους σε ένα περιβάλλον ολοένα αυξανόμενης πολυπλοκότητας.

/wp-content/uploads/2015/03/272527_l_srgb_s_gl_656814.jpg
Τι είναι το S/4HANA?

Είναι το νέο προϊόν μετά το R/3 ERP της SAP. Το ‘S’ σημαίνει ‘Simple’, το ‘4’ διαβάζεται ως ‘for’ και το ‘ΗΑΝΑ’ είναι η καινοτόμος ‘in memory’ πλατφόρμα της SAP. Με απλά λόγια η SAP ξαναγράφει το λογισμικό του ERP, διατηρώντας την υπάρχουσα λειτουργικότητα,  με στόχο να το κάνει αφενός απλούστερο, αφετέρου να αξιοποιήσει τη νέα τεχνολογία προς όφελος των πελατών της. Δύο είναι τα κύρια οφέλη για τις επιχειρήσεις. Πρώτον, μείωση κόστους, και δεύτερον καινοτομία και απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Βασικά χαρακτηριστικά της νέας πλατφόρμας είναι:

α. η σύγχρονη εμπειρία που προσφέρει στους χρήστες σε όλους τους ρόλους, μέσω οποιαδήποτε συσκευής χάρη στο νέο User Interface,

β. η σε πραγματικό χρόνο  εκτέλεση των επιχειρηματικών διαδικασιών και η onthefly ανάλυση της πληροφορίας  στο υψηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας.

γ. ένα απλοποιημένο μοντέλο διαχείρισης και μοντελοποίησης των  δεδομένων,

Τι σημαίνει για τους νέους ή υπάρχοντες Πελάτες της SAP?

Ένας νέος πελάτης έχει στη διάθεσή του την εμπειρία, τις βέλτιστες πρακτικές, την καινοτομία και την αιχμή της τεχνολογίας σε μια λύση που είναι ευκολότερη να χρησιμοποιηθεί, γρηγορότερη να υλοποιηθεί, απλούστερη να επεκταθεί και αποδοτικότερη τόσο λειτουργικά όσο και οικονομικά. Επιλέγοντας σήμερα ένα ERP σύστημα, ένας νέος πελάτης μπορεί να επιλέξει τη νέα πλατφόρμα S/4HANA είτε onpremise είτε στο cloud, έχοντας πάντα και την επιλογή της παραδοσιακής πλέον λύσης του τυπικού ERP της SAP.

Για τους υπάρχοντες Πελάτες βασική επιδίωξη της SAP είναι να προσφέρει καινοτόμες επιλογές με μη διασπαστικό τρόπο. Ένα SAP ERP σύστημα είναι κρίσιμο για την ορθή λειτουργία της εταιρείας και ως αποτέλεσμα η SAP φροντίζει να εξελίσσει τα συστήματά της φροντίζοντας για τη συνέχεια και την ομαλή μετάβαση από το παλιό στο νέο. Για το παλιό λοιπόν θα υπάρχει υποστήριξη μέχρι το 2025, και για το νέο υπάρχει μεθοδολογία μετάβασης με απλό και ασφαλή τρόπο.

Γιατί είναι σημαντικό για έναν CFO?

Η απλοποίηση του νέου S/4HANA ξεκινάει από το υποσύστημα οικονομικής διαχείρισης, το οποίο είναι και ο πυρήνας του,  προσφέροντας

α. νέο και πιο εύχρηστο περιβάλλον χρήσης, με πρόσβαση από την οθόνη του υπολογιστή έως το κινητό ή την ταμπλέτα,

β. νέα λειτουργικότητα για τη διαχείριση μετρητών και πρόβλεψη ρευστότητας, σε τακτικό (μερικές εβδομάδες) ή στρατηγικό (έτος) ορίζοντα.

γ. Dashboards, KPIs, αποδοτικότεροreporting και δημιουργία νέων αναφορών ευκολότερα, 

δ. την ενοποίηση στο ίδιο σύστημα και των διαδικασιών κατάρτισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης του προϋπολογισμού και των προβλέψεων.

ε. τη δυνατότητα προσομοίωσης, δημιουργίας σεναρίων και χρήση αλγορίθμων προβλέψεων (predictive analytics)

Το S/4HANA αλλάζει τα δεδομένα.

Εν κατακλείδι, αυτό που είναι σημαντικό για κάθε υποψήφιο και υπάρχοντα πελάτη είναι να γίνει κατανοητό ότι το νέο S/4HANA είναι σημείο καμπής. Αλλάζει τα δεδομένα και ως αποτέλεσμα προσφέρει νέες δυνατότητες αλλά και θα επιβάλλει αλλαγές, όχι μόνο σε λειτουργικό επίπεδο, αλλά πρωτίστως στον τρόπο που μια σύγχρονη επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί για να είναι ανταγωνιστικότερη.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το http://discover.sap.com/S4HANA.

Assigned Tags

      Be the first to leave a comment
      You must be Logged on to comment or reply to a post.